Pål Brekke

 
 

Jeg har bakgrunn som solfysiker ved Institutt for Teoretisk Astrofysikk der jeg i 1993 tok min doktorgradavhandling. Fagfelt var observasjoner og tolkning av solens ultraviolette spektrum og har benyttet data fra både Spacelab 2 på romferge Challenger og fra ulike rakett- og satellitt-instrumenter. Var en sentral del av den norske deltagelsen i solsatellitten SOHO (Solar end Heliospheric Observatory), et samarbeidsprosjekt mellom ESA og NASA. Fra 1995 til 1999 var jeg en del av operasjonsteamet i USA.


I perioden 1999-2004 arbeidet jeg for den europeiske romorganisasjonen ESA (European Space Agance). Var ansatt som nestleder for SOHO-prosjektet - et av historiens mest vellykkede romprosjekter. Jeg var stasjonert ved SOHO kontrollsenteret på NASA's Goddard Space Flight Center like utenfor Washington DC. Flyttet tilbake til Norge i 2004 og er nå ansatt ved Norsk Romsenter som seniorrådgiver innen romforskning og jordobservasjon.


Mottok et Fulbright stipend i 1994 og ESAs Eceptional Achievement Award 2002,  I 2003 mottok jeg sammen med SOHO lederteamet prisen "The Laural Team Achievement Award" fra det International Academy of Astronautics (IAA). Prisen var for SOHO teamets bidrag til den internasjonale suksess SOHO satellitten er blitt, en pris som tidligere er gitt til det russiske MIR mannskapet og til de som utviklet romfergen.


Jeg har publisert mer enn 40 peer review vitenskapelige publikasjoner samt en rekke andre vitenskapelige artikler om Solen, inkludert om Sol-Jord vekselvirkning. Jeg har bidratt til popularisering av romforskning gjennom flere artikler og utallige  foredrag i inn og utland og brukes ofte i nyhetsmedier. Som ansvarlig for SOHO prosjektet fikk jeg gleden av å bli intervjuet av en rekke ganger av store internasjonale nyhetsmedier (CNN, USA Today, BBC, Der Spiegel etc.).


Publikasjoner:


Vitenskapelige artikler (peer review): 42

Vitenskapelige proceeding artikler: 74

Populærvitenskapelige artikler: 30 (ca 15 i engelske magasiner)


Bøker o.l.:


Den store boken om Astronomi, av Eirik Newth og Pål Brekke (Gyldendal, kommer 2009)

Sola - vår livgivende stjerne, av Pål Brekke (komemr 2009)


Oversetting og fagkonsulent;


Universets Mysterier (2005), Baumann m.fl


Kunnskapsforlagets leksikon

Respons (Nytt leksikon, 2008)


 Favorittkoblinger