Spennende og stimulerende multimedia-presentasjoner.

Skreddersydde foredrag for ditt motivasjonsseminar, firmaseminar, markedsseminar eller kundeseminar.  Eller et humoristisk kåseri for middager eller julebord?

Superprom91499G.gif
Klikk på bilde for demo


Foredragene er multimediapresentasjoner med flotte bilder og en rekke spektakulære filmer.


Se utdrag av et foredrag i MPEG4 eller Windows Media.

Mer informasjon om Pål Brekke (Bio)

Midtpunktet i vårt solsystem er en stjerne blant milliarder av stjerner i vår galakse. Men Solen er en urolig og varierende stjerne og bidrar med mye mer enn bare lys og varme. Den er kilden til det vakre Nordlyset og kan påvirke vårt teknologibaserte samfunn. I de senere år er det blitt en økende interesse for koblingen mellom Solen og Jorden og de effekter Solen har på vårt teknologibaserte samfunn. I flere tusen år har menneskene blitt fascinert av det flotte spillet på nattehimmelen i form av nordlyset. Nordlyset skadet aldri sjøfarere eller bønder. Det er først i vår moderne tidsalder, der elektronikk og romteknologi er en del av hverdagen, at Solen kan være ødeleggende og skape alvorlige problemer på Jorden. Jo mer utstyr vi plasserer i rommet og jo mer vi gjør oss avhengige av moderne elektronikk jo mer alvorlig og potensielt kostbare vil slike problemer bli.

Effekter fra Solen kan også påvirke leting etter olje og gass, styring av drillhoder, elektronikk ombord i fly, radiokommunikasjon mellom fly og flytrafikkontrollen samt navigasjonssystemer som f.eks GPS.  Det er derfor meget viktig at vi øker vår forståelse av Solen og de effekter den har på de systemene vårt samfunn i dag er avhengige av og vår mulighet til å effektivt varsle solstormer - det om kalles "romværvarsling".

Siden Solen er kilden til all energi på Jorden og vi dag vet at Solen er en varierende stjeren er det ikke unaturlig å koble klimaendringer til variasjoner Solens aktivitet.
Som følge av økt utslipp av drivhusgasser i de senere år, har bekymringen for menneskeskapte klimaendringer blitt større. Det har ført til at koblingen mellom Solen og klimaendringer har blitt et meget kontroversielt forskningsfelt. Solens rolle for klimeandringer er et forskningsfelt som får økende interesse internasjonalt.

Klimaendringer og ektremvær vies også mye plass i mediene og undersøkelser viser at medieinnslagene øker mer enn værfenomenene. Er det mer ekstremvær nå enn før og er den snøfattige høsten et resultat av global oppvarming? Eller er det bare mediene som gir oss et slikt inntrykk.

Har økt solaktivitet  bidratt til en bedre kvalitet og høyere akloholinhold i dagens vinsorter? Det mener ekspertene. Er solaktiviteten med på å styre produktivitet, børsutvikling, ja til og med folks trang til å selge sine aksjer. Finens det medesinske effekter fra solstormer? Alt dette får en svar på i noen av foredragene.SolarMax Consult
Pål Brekke
Email: paal@solarmax.no
Ostadalsveien 4A
0753 Oslo, Norway
Telefon: +47 22519001
Mobil: +47 9087 1961

Oppdatert 31.10.2007